Mår du dåligt? Tips och råd

Känner du att du kört fast, att du står och trampar på samma ruta? Lyckas du inte hitta den rätta motivationen och drivet för att nå dit du vill? Känns det som att nå det där målet är en omöjlighet? Då kan en personlig coach vara det rätta verktyget för dig!

Tips och råd

  • Det är ditt förhållningssätt till det som du ska göra som styr hur du upplever det och hur du lyckas. Om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.
  • Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker, så har du i samma stund förändrat en del i ditt liv.
  • Ändra ditt språk och ordval, istället för negativa ord försök använda mer positiva ord. Ordvalet har större betydelse än man tror i hur man upplever saker runtomkring sig.
  • Försök att se lösningar istället för att hitta hinder. Det mesta går att nå och genomföra med positivt tänkande och kämparglöd.

Om du själv har svårt att sporra dig till dessa saker så är en personlig coach en bra lösning. Hos en personlig coach jobbar du med dina mentala processer, tankens kraft, att miniminera det som du inte är så bra på och förstärka och lyfta det som du är bra på.

Posted in Övrigt | Tagged , , | 34 Comments

Välkommen

Bloggen om personlig coaching kommer bl.a att hjälpa dig med stresshantering gällande yrkes- och familjeliv, relationer, tips om bra personliga coacher m.m.

Posted in Övrigt | 27 Comments